معرفی الگوریتم مرغ مگسخوار

معرفی الگوریتم مرغ مگسخوار هر موقع که گوگل الگوریتم خود را به روز رسانی یا اصطلاحا آپدیت می رساند ، به نمونه مثال الگوریتم جدید گوگل با نام مرغ مگس خوار که به عنوان یک برند جدید معرفی شده، سری نگرانی هایی از بابت مرگ سئو به وجود می آید. مرغ مگس خوار گوگل، بنا […]

Read More »

بروزرسانی گوگل و آینده سئو

بروزرسانی گوگل و آینده سئو در برخی وارد زمانی که گوگل بروزرسانی می شود این شبه به وجود می آید که آیا سئو از بین رفته است باید این را بدانیم که در سالهای اخیر بهینه سازی سایت ها برای متورهای جستوجو تفاوت های مختلفی و زیادی پیدا کرده… در ادامه بیشتر در این مورد […]

Read More »