هاست با فضای 100MB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران وآلمان بافضای 100MB می‌باشد.

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • دیگر امکانات
 • کنترل‌پنل
 • سایت‌ساز

ایران

30,000 تومان/سالیانه
 • 100MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد

ایران

30,000 تومان/سالیانه
 • 100MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Direct Admin
 • دارد

آلمان

30,000 تومان/سالیانه
 • 100MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد