هاست با فضای 1024MB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران وآلمان بافضای 1024MB می‌باشد.

هاست برای سایت‌های معمولی

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • دیگر امکانات
 • کنترل‌پنل
 • سایت‌ساز

ایران

170,000 تومان/سالیانه
 • 1024MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد

ایران

170,000 تومان/سالیانه
 • 1024MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Direct Admin
 • دارد

آلمان

170,000 تومان/سالیانه
 • 1024MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد

هاست برای سایت‌های پربازدید

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • دیگر امکانات
 • کنترل‌پنل
 • سایت‌ساز

ایران

295,000 تومان/سالیانه
 • 1024MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد

آلمان

295,000 تومان/سالیانه
 • 1024MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد