هاست با فضا 250MB

پلن های زیر برای کشورهای ایرن و آلمان می باشد که تمامی پلن های زیربا فضا ۲۵۰MB  می باشد.

value1value2
فضای ذخیره سازی250MB
پهنای باندنامحدود
دیگر امکاناتنامحدود
سایت سازدارد
کشورقیمت سالیانه (تومان)کنترل پنلخرید
ایران59,000Cpanelخرید
ایران59,000DirectAdminخرید
آلمان59,000Cpanelخرید