هاست با فضای 250MB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران وآلمان بافضای 250MB می‌باشد.

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • دیگر امکانات
 • کنترل‌پنل
 • سایت‌ساز

ایران

59,000 تومان/سالیانه
 • 250MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد

ایران

59,000 تومان/سالیانه
 • 250MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Direct Admin
 • دارد

آلمان

59,000 تومان/سالیانه
 • 250MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد