هاست با فضای 5120MB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران وآلمان بافضای 5120MB می‌باشد.

هاست برای سایت‌های معمولی

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • دیگر امکانات
 • کنترل‌پنل
 • سایت‌ساز

ایران

350,000 تومان/سالیانه
 • 5120MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد

ایران

350,000 تومان/سالیانه
 • 5120MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Direct Admin
 • دارد

آلمان

350,000 تومان/سالیانه
 • 5120MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد

هاست برای سایت‌های پربازدید

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • دیگر امکانات
 • کنترل‌پنل
 • سایت‌ساز

ایران

655,000 تومان/سالیانه
 • 5120MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد

آلمان

655,000 تومان/سالیانه
 • 5120MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد