هاست با فضای 25600MB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران وآلمان بافضای 25600MB می‌باشد.

نمایندگی هاست

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • دیگر امکانات
 • کنترل‌پنل
 • سایت‌ساز
 • DNS

ایران

2,120,000 تومان/سالیانه
 • 25600MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد
 • اختصاصی

ایران

2,120,000 تومان/سالیانه
 • 25600MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Direct Admin
 • دارد
 • اختصاصی

آلمان

2,120,000 تومان/سالیانه
 • 25600MB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • Cpanel
 • دارد
 • اختصاصی