آلودگی و ناپایداری در سیستم بیت کوین

آلودگی و ناپایداری در سیستم بیت کوین

آلودگی و ناپایداری در سیستم بیت کوین

همانطور که قبل تر در مورد بیت کوین گفته شد این ارز دیجیتال به شکل همتا به همتا عمل می کند. بیت کوین نیز منتقدان سرسختی دارد. تعداد زیادی از  آن ها به این موضوع اعقاد دارند که بیت یک حباب اقتصادی بزرگ است و ممکن است به زودی نابود شود، اما فرضیه حباب بودن بارها با دلایل منظقی رد شده است. اما باید این را بدانیم که دیگر منتقدان دلیل منطقی تری برای مخالف خود ارائه داده اند.یکی از این دلایل انرژی و آلودگی در سیستم بیت کوین می باشد که در زیر این موضوع همراه با جواب این انتقاد مورد بررسی قرار گرفته است. Read More »