نحوه مشاهده آمار و گزارش دقیق میزان مصرف هاست لینوکسcPanel

نحوه مشاهده آمار و گزارش دقیق میزان مصرف هاست لینوکسcPanel

نحوه مشاهده آمار و گزارش دقیق میزان مصرف هاست لینوکسcPanel

اگر تمایل به مشاهده آمار و گزارش دقیق مصرف هاست لینوکس در cpanel vh nhvdn جهت مشاهده  میتوانید پس از ورود به کنترل پنل از کادر “Files” گزینه “Disk Space Usage” را انتخاب نمایید . Read More »