گرا نشدن ۵۰ درصدی تلفن ثابت

وزیر ارتباطات گفت: با توجه به ضرر و زیانی که در تلفن ثابت وجود دارد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش می‌یابد و از اول تیرماه اجرایی می شود.

Read More »