استفاده از مدل تجاری رایانش ابری

استفاده از مدل تجاری رایانش ابری باید این موضوع را بدانیم که در این دوره از زمان تعداد زیادی از ‌سایت‌های که دارای طرفدارها و محبوبیت زیاد در اینترنت هستند از رایانش ابری استفاده می‌کنند. در این بخش از آموزش به بررسی استفاده از مدل تجاری رایانش ابری پرداخته شده است.

Read More »