شاپینگ سرور

چگونه می توان انواع سرویس های ابری را مدیریت کرد

چگونه می توان انواع سرویس های ابری را مدیریت کرد نخئه مدیریت سرویس های ابری: استقلال در موقعیت سرویس معمول تا زمانیکه ارتباط اینترنتی وجود دارد و پروتکل های امنیتی اجازه آنرا بدهند از هر مکانی قابل دسترس می باشد. بدون نقطه قابل قطع شدن  به عنوان مثال اگر یک کلید در سرور یا شبکه […]

Read More »