چگونه می توان انواع سرویس های ابری را مدیریت کرد

چگونه می توان انواع سرویس های ابری را مدیریت کرد [thumbnail target=”_self” alt=”چگونه می توان انواع سرویس های ابری را مدیریت کرد” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/LaaS-Logo-1.png”] نخئه مدیریت سرویس های ابری: استقلال در موقعیت سرویس معمول تا زمانیکه ارتباط اینترنتی وجود دارد و پروتکل های امنیتی اجازه آنرا بدهند از هر مکانی قابل دسترس می باشد. بدون نقطه […]

Read More »