افزایش هزینه ها در میزبانی ابری

افزایش هزینه ها در میزبانی ابری

افزایش هزینه ها در میزبانی ابری

در ابتدای معرفی برخی از معایب این تکنولوژی باید این نکته را دانست که میزبانی ابری در اصل یکی از آخرین تکنولوژی های ارائه شده در موضوعات میزبانی وب بوده که در طی چند سال اخیر جایگاه و محبوبیت زیادی را بین کاربران کسب کرده است اما این تکنولوژی نیز مانند بقیه تکنولوژی های دیگر خالی از برخی معایب ها نیست. در ادامه این بخش از آموزش به توضیح یکی از معایب میزبانی ابری پرداخته شده است. این عیب افزایش هزینه می باشد که در ادامه خواهیم خواند… Read More »