اموزش ورود به دایرکت ادمین

این آموزش خیلی سادس ولی بعضی ازکاربران هستن که تازه کار هستن و اشنایی با پنل دایرکت ادمین ندارند، این اموزش مختص آن ها میباشد. پنل دایرکت ادمین بطور معمول از url زیر استفاده میکنند.

Read More »