اسپم و روش های تخریب آن

اسپم و روش های تخریب آن   [thumbnail target=”_self” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/07/2a77hfp.jpg”] تعریفی کوتاه از اسپم: اسپم در واقع سو استفاده از ابزارهای التریکی مانند ایمیل ، مسنجر ، پیام کوتاه و ارسال پیام زیاد و ناخواسته اسپم گویند. تعدادی از نمونه های گشترش اسپم در اینترنت: متورهای جستوجو در هدف اسپم اسپم دکسینگ (مرکب از واژه […]

Read More »