نحوه انتخاب توزیع مناسب لینوکس چگونه است

نحوه انتخاب توزیع مناسب لینوکس چگونه است جالب این است که بدانید لینوکس دارای صدها توزیع کننده می باشد که اوبونتو، زاندرو، ایکسوبونتو، فدورا، نوپیکس، اوپن سوزه فقط نمونه هایی از این نوع توزیع کننده ها هستند.انتخاب یک توزیع کننده برای کابر با نوع سلیقه و فعالیت کاربر ارتباط مستقیم دارد.

Read More »

معرفی ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) در این بخش  به معرفی ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) می پردازیم.  برای استفاده از  ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید.   دستور توضیح # […]

Read More »

بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) در این بخش  بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید مطالعه کنید. برای استفاده از بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید.     دستور توضیح # […]

Read More »