نحوه انتخاب توزیع مناسب لینوکس چگونه است

نحوه انتخاب توزیع مناسب لینوکس چگونه است جالب این است که بدانید لینوکس دارای صدها توزیع کننده می باشد که اوبونتو، زاندرو، ایکسوبونتو، فدورا، نوپیکس، اوپن سوزه فقط نمونه هایی از این نوع توزیع کننده ها هستند.انتخاب یک توزیع کننده برای کابر با نوع سلیقه و فعالیت کاربر ارتباط مستقیم دارد.

Read More »