بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) در این بخش  بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید مطالعه کنید. برای استفاده از بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید.     دستور توضیح # […]

Read More »