خصوصیت مدیریت محتوادر سیستم  cms

خصوصیت مدیریت محتوادر سیستم  cms   [thumbnail target=”_self” alt=”خصوصیت مدیریت محتوادر سیستم  cms” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/images-5-3.jpg”]   خصوصیت مدیریت محتوا هسته اکثر سیستم های مدیریت محتوا یک انبار مرکزی اطلاعات است که توسط ابزار متعددی جهت ویرایش محتوا پشتیبانی می گردد. قابلیت یکپارچه سازی با سیستم های دیگر یک سیستم مدیریت محتوا عموماً تنها یکی از سیستم […]

Read More »