شاپینگ سرور

بررسی هاست آمریکا

بررسی هاست آمریکا   [thumbnail target=”_self” alt=”بررسی هاست آمریکا” src=”https://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/09/american.png”]  هاست آمریکا:  هاست آمریکا بهترین کیفیت را نسبت به سایر هاستینگ ها دارد اما موردی که باعث می شود تگراهاست به هیچ وجه این نوع سرورها را پیشنهاد ننمایید تحریم بودن این سرورها برای ایران می باشد که در صورتی که روشن گردد مالک وب […]

Read More »