خودروها در دهه آینده تغییر بیشتری خواهند کرد

در حالی که ظاهر و احساس خودروهای ما در ۱۰۰ سال گذشته تغییر کرده است، نحوه رانندگی ما تغییر نکرده است. اما تغییر اساسی در راه است. در دهه آینده، نه تنها نحوه برق رسانی و سیم کشی آنها به طرز چشمگیری تغییر خواهد کرد، بلکه ما دیگر آن ها را هدایت نمی کنیم. برخی […]

Read More »