مفاهیم مجازی سازی

مفاهیم مجازی سازی مجازی سازی چیست؟ انواع مختلف مجازی سازی چیست و چگونه می تواند به شما درپیش برد اهداف سازمانتان کمک کند؟

Read More »

نحوه مهار کردن حملات drdos

نحوه مهار کردن حملات drdos   [thumbnail target=”_self” alt=”نحوه مهار کردن حملات drdos” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/images-8-4.jpg”] مهار کردن حملات drdos: شما نمی توانید این حملات را مهار کنید مگر اینکه دیتاسنتر شما قادر به متوقف کردن این حمله باشد.مهار این حملات هزینه سنگینی دارد و دیتا سنتر هایی که قادر به مهار حجم بالایی از این حملات […]

Read More »

محبوبترین دیتاسنترهای جهان

در این قسمت ما به محبوبترین یا معروفترین دیتاسنتر های جهان پرداختیم و این دیتاسنترها با بالاترین دیتاها در حال انتقال می باشند

Read More »