انتخاب یک سرور مجازی سازی

انتخاب یک سرور مجازی سازی

انتخاب یک سرور مجازی سازی

در این مطلب به کاربر جهت انتخاب نهایی یک سرور مجازی ساز کمک خواهد شد در سه محصول (Xenserver v4 و VMWare Server 2.0 و Virtual Server 2005 R2 SP1 ) تفاوت هایی وجود دارد که بخشی از این تفاوت ها در مطلب معرفی شده است. Read More »