راه کارها در سیستم بلاکچین در نظر مایکل جی کیسی

راه کارها در سیستم بلاکچین در نظر مایکل جی کیسی

راه کارها در سیستم بلاکچین در نظر مایکل جی کیسی

مایکل جی.کیسی، رئیس هیئت مشاوره CoinDesk و مشاور ارشد تحقیقات بلاک‌چین در ابتکار ارزهای دیجیتال دانشگاهMIT است.

باید بدانیم که زبان، به ویژه زبان انگلیسی، به طور پیوسته در حال تکمیل شدن است و والدین نوجوانان به خوبی از این موضوع آگاهی دارند. زبان قوانین مربوط به تعامل اجتماعی را اعمال کرده و توانایی بیان را در ما محدود میکند. وجود این قوانین به ما کمک می کند تا منظور یکدیگر را بهتر متوجه شویم. اما اگر قوانین موجود، بیش از حد غیر انعطاف پذیر باشند، تخیل و ظرفیت ما برای نوآوری محدود خواهد شد. Read More »