رایانش ابری مایکروسافت

رایانش ابری مایکروسافت

رایانش ابری مایکروسافت

چنانچه شرکت و یا اینکه بخش IT شرکت شما از سرورهایی تعذیه و استفاده می نماید که در ساختمان خود شرکت نصب و راه‌اندازی شده‌اند، ممکن است وقت آن رسیده باشد که به فکر استفاده از ابر بیفتید. در مطالب پیشتر در مورد فروشندگان سیستم های ابری توضیحاتی داده شد. باید بدانیم که چندید شرکت در ارائه خدمات ابری پیشرو هستند یکی از این شرکت ها ماکروساف می باشد که در زیر مطالبی در مورد آن آورده شده است که با هم می خوانیم. Read More »