نمونه هایی از رایانش بی درنگ

نمونه هایی از رایانش بی درنگ

نمونه هایی از رایانش بی درنگ

همان گونه که در آموزش قبلی باین شد رایانش بی‌درنگ در علوم رایانه به بررسی مسایل سامانه‌های ضرب‌الاجل برای پردازش داده می‌پردازد. باید بدانیم که این سامانه در ماموریت های بحرانی کاربرد فراوانی دارد. در متن زیر به نام بردن از نمونه های رایانش بی درنگ پرداخته شده است. Read More »