رمزگذاری هایwifi

رمزگذاری هایwifi

رمزگذاری هایwifi

یکی از مهمترین دغدغه های کاربران که از سیستم وای فای استفاده می کنند امنیت و لو نرفتن رمز سیستم خود می باشد.رمزگذاری در سیستم wifi بر چند نوع استوار است.در این بخش از آموزش به معرفی انواع رمگذاری در wifi و همچنین امن ترین رمزگذای برای استفاده در منزل اشاره شده است. Read More »