تعریفی ازopt/–پکیج‌های اختیاری

تعریفی ازopt/–پکیج‌های اختیاری

تعریفی ازopt/–پکیج‌های اختیاری

opt/ – پکیج‌های اختیاری در دایرکتوری لینوکس

opt/ – که به آن پکیج های اختیاری نیز گفته می شود.در اصل کلمه opt/ – برگرفته شده از عبارت Optional می باشد که این دایرکتوری نیز شامل زیر رادیکال هایی می شود که در آن پکیج های اختیاری نرم افزاری قرار دارد. در ادامه مطلب با این دایرکتوری بیشتر آشنا خواهیم شد. Read More »