رنگ آبی در طراحی سایت

رنگ آبی در طراحی سایت

رنگ آبی در طراحی سایت

ابتدا قبل از اینکه به رنگ سبز بپردازیم باید این را بدانیم که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در این میان به رنگ آبی که در اصل یکی از سه رنگ اولیه می باشد پرداخته شده است. Read More »