رنگ قرمز در طراحی سایت

رنگ قرمز در طراحی سایت

رنگ قرمز در طراحی سایت

در ابتدا بحث رنگ ها باید این را بدانیم که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در این میان به رنگ قرمز که در اصل یکی از سه رنگ اولیه می باشد پرداخته شده است. Read More »