خصوصیات رنگ سبز

خصوصیات رنگ سبز

خصوصیات رنگ سبز

ابتدا قبل از اینکه به رنگ سبز بپردازیم باید این را بدانیم که رنگ ها به دو دسته رنگ های سرد و رنگ های گرم تقسیم می شوند. در این میان به خصوصات رنگ سبز که در اصل یکی از سه رنگ اولیه می باشد پرداخته شده است. که با هم به مطالعه آن می پردازیم. Read More »

رنگ ها در طراحی سایت

رنگ ها در طراحی سایت

رنگ ها در طراحی سایت

رنگ ها این قابلیت را دارند تا حس های زیادی را انتقال دهند در طراحی یک پروژه خیلی اهمیت دارد که این را بدانید رنگ ها چه تاثیری می تواند در انتقال پیغام شما داشته باشند.

احتمالا شما در مورد رنگ های سرد و گرم چیزهایی خوانده باشید اما آیا می دانید که رنگ ها معنای بیشتریبه همراه دارند؟ Read More »