جدول تنظیمات در روترها

جدول تنظیمات در روترها

جدول تنظیمات در روترها

یکی از مواردی که روتر برای تصمیم گیری در مورد اینکه یک بسته کجا باید برود مورد استفاده قرار می دهد جدول تنظیمات  یا به اصطلاح همان(Configuration Table)  می باشد .جدول تنظیمات مجموعه ای از اطلاعات می باشد که در ادامه این آموزش به معرفی آن پرداخته شده است. Read More »