مثال ساده برای روترها

مثال ساده برای روترها

مثال ساده برای روترها

زمانی که شما Email برای دوستتان در آن طرف دنیا ارسال میکنید، پیغام چگونه می داند در رایانه دوست شما به مسیر خود ادامه دهد نه در میلیونها کامپیوتر دیگر در تمام دنیا؟ اکثر کار مرتبط به رساندن از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر به واسطه روترها انجام می گیرد، به این دلیل که آنها وسایل اختصاصی برای رساندن پیامها از یک شبکه به شبکه دیگر به جای جریان در یک شبکه می باشند. در ادامه این مطلب به مثالی ساده برای درک بعتر روترها پرداخته شده است. Read More »