تعریف پروتکلICMP

تعریف پروتکلICMP

تعریف پروتکلICMP

پروتکل ICMP یا internet control message protocol  با استفاده از این پروتکل می توان خطاها در کامپیوتر ، هاست و روترها را و بررسی…در این قسمت به تعریف این پروتکل پرداخته و همچنین اشاره ای به مدل ۵لایه ای شبکه شده است. Read More »