اینترنت و روتر

اینترنت و روتر

اینترنت و روتر

باید به این موضوع اعتراف نمود که اینترنت یکی از بزرگترین پیشرفتهای صنعت ارتباطات می باشد. اینترنت به افراد این امکان را می دهد تا در طی چند ثانیه برای هم Email بفرستند و مطالب گوناگون  را در سایتهای متفاوت بخوانند. ما به دیدن قسمتهای مختلف اینترنت مانند صفحه های وب، پیامهای Email و فایلهای download ی که اینترنت را به یک رسانه فعال تبدیل کرده اند عادت کرده ایم. اما هیچ کدام از اینها هیچگاه به رایانه شما نمی رسند مگر به کمک قطعه ای که حتی ممکن است شما هیچگاه آن را ندیده باشید. حقیقت این است که اکثر مردم هرگز رو در ماشین با تکنولوژیی که به صورت عمده موجب وجود اینترنت است نایستاده اند: در ادامه الین مطلب به تعریف تکنولوژی روتر پرداخته شده است. Read More »