روش تنظیم رابط نماینده ، جهت ثبت دامنه در پنل شما

روش تنظیم رابط نماینده ، جهت ثبت دامنه در پنل شما

روش تنظیم رابط نماینده ، جهت ثبت دامنه در پنل شما

وقتی که می خواهید دامنه IR ثبت کنید باید در کنترل پتل ایرنیک تنظیماتی انجام دهید تا ما بتوانیم دامنه را برای شما ثبت کنیم.

وقتی وارد پنل خودر در سایت nic.ir شدید از سمت راست مشخصه های شناسه را انتخاب کنید.

روش تنظیم رابط نماینده ، جهت ثبت دامنه در پنل شما

Read More »