نصب فایروال (Firewall) ا CSF بر روی Centos

نصب فایروال (Firewall) ا CSF بر روی Centos

نصب فایروال (Firewall) ا CSF بر روی Centos

نصب فایروال (Firewall) ا CSF بر روی Centos به دو روش انجام می گیرد روش اول در آموزش گفته شده بود و اما در اینجا به روش دوم نصب می پردازیم. Read More »