متصل کردن نام کاربری به بانک اطلاعاتی

متصل کردن نام کاربری به بانک اطلاعاتی

متصل کردن نام کاربری به بانک اطلاعاتی

وارد منوی database شوید و دیتابیس خود را انتخاب کنید. سپس Create New Database User را انتخاب کنید. در این قسمت یوزرنیم و پسورد را وارد کنید و Create را بزنید.

متصل کردن نام کاربری به بانک اطلاعاتی

Read More »