شیوه ذخیره سازی خام اطلاعات درcms

شیوه ذخیره سازی خام اطلاعات درcms

شیوه ذخیره سازی خام اطلاعات درcms

همانطور که پیش تر توضیح داده شد cms ها نرم افزاری است که به جهت مدیریت محتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزارها دارای امکانات متفاوتی می باشند و همچنین به چند بخش و سطح تقسیم می شود. حال در این بخش از آموزش به بررسی نحوه ذخبره سازی اطلاعات که مرسوم می باشد پرداخته شده است یکی از این روش ها شیوه ذخیره سازی خام اطلاعات است که بیشتر در مورد آن می خوانیم. Read More »