معرفی مجازی سازی و مزایای Hyper-V

معرفی مجازی سازی و مزایای Hyper-V امروزه از تکنولوژی مجازی سازی به عنوان یک مسئله کلیدی در فناوری اطلاعات یاد می شود.در چند سال اخیر می توان گقت دیتا سنترها به سمت استفاده از این تکنولوژی در ساختار سرویس های خود پیش رفته اند. در مطلب زیر به توضیح کامل این معقوله پرداخته شده است.

Read More »