مقال در مورد سرورهای اختصاصی یاDedicated Server

مقال در مورد سرورهای اختصاصی یاDedicated Server باید دانست موقعی که شما یک سرور اختصاصی در اختیار دارید ، در اصل این معنی را دارد که شما یک سرور فیزیکی را از یک شرکت هاستینگ اجاره نموده اید. شما در چنین شرایطی این قابلیت را دارید که از امکانات ویژه ای استفاده کنید در ادامه […]

Read More »

مقایسه میزبانی ابری با سرورهای اختصاصی وVDS

مقایسه میزبانی ابری با سرورهای اختصاصی وVDS در قیاس میزبانی ابری و سرورهای اختصاصی و یا VDS ها میتوان گفت که  پایداری، اطمینان و هزینه ها نقاط مهم و مورد توجه به شمار می آید. در میزبانی ابری از آن رو که همواره شما چند عدد  سرور را در مقایسه با یک سرور اختصاصی در […]

Read More »

منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست

منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست   [thumbnail target=”_self” alt=”منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/images-10.jpg”] سرورهای اختصاصی یا Dedicated Server: زمانیکه شما یک سرور اختصاصی در اختیار دارید ، در واقع به این معنی است که شما یک سرور فیزیکی را از یک شرکت هاستینگ اجاره کرده اید. شما در چنین شرایطی […]

Read More »