فروشندگان خدمات ابر

فروشندگان خدمات ابر چنانچه شرکت و یا اینکه بخش IT شرکت شما از سرورهایی تعذیه و استفاده می نماید که در ساختمان خود شرکت نصب و راه‌اندازی شده‌اند، ممکن است وقت آن رسیده باشد که به فکر استفاده از ابر بیفتید. در ادامه این متن به تعریفی از فروشندگان سیستم ابر پرداخته شده است که […]

Read More »