اصطلاح Virtualization یا مجازی سازی

اصطلاح Virtualization یا مجازی سازی مجازی سازی سخت افزار یا مجازی سازی پلتفرم ، به معنای ایجاد ماشینی مجازی است.

Read More »