نمونه هایی از سیستم مدیریت محتوا

نمونه هایی از سیستم مدیریت محتوا   [thumbnail target=”_self” alt=”نمونه هایی از سیستم مدیریت محتوا” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/images-5.jpg”]   نمونه هایی از cmd: سیستم مدیریت محتوای مولفه ای دراین سیستم مدیریت محتوا ،محتوا در سطوح زیر مستندات برای استفاده مجدد ذخیره و مدیریت می شود.این نوع از سیستم های مدیریت محتوا ۵ عملکرد اصلی دارند : ابقای […]

Read More »