مقال در مورد سرورهای اختصاصی یاDedicated Server

مقال در مورد سرورهای اختصاصی یاDedicated Server باید دانست موقعی که شما یک سرور اختصاصی در اختیار دارید ، در اصل این معنی را دارد که شما یک سرور فیزیکی را از یک شرکت هاستینگ اجاره نموده اید. شما در چنین شرایطی این قابلیت را دارید که از امکانات ویژه ای استفاده کنید در ادامه […]

Read More »