موتورجستجوگر بومی

همان‌طور که شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه‌ای ارتباطی که اختیار کامل تراکنش‌های آن در چرخه مدیریت ایران باشد از الزامات و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان‌های مربوط است، پیگیری جویشگرهای بومی برای افزایش حجم خط و زبان فارسی در فضای اینترنت و پشتیبانی از محتوای بومی نیز در راستای شبکه ملی اطلاعات […]

Read More »