Access Pointو هاب

Access Pointو هاب

Access Pointو هاب

کاربران استفاده کننده از شبکه های بی سیم باید بدانند که در شبکه بی سیم Access Point دستگاهی قرار داده شده که می توان آن را معادل هاب در شبکه Ethernet دانست و در ادامه این آموزش… Read More »