خصوصیات هسته ی اصلی در سیستم عامل لینوکس(بخش دوم)

خصوصیات هسته ی اصلی در سیستم عامل لینوکس(بخش دوم) خصوصیت های هسته اصلی در سیستم عامل لینوکس شامل ۵۰ مورد می باشد که در اینجا این ۵۰ مورد را به ۴ بخش تنظیم نموده ایم تا کاربر بدون سردرگمی بتواند به خصوصیات آن پی ببرد.(بخش دوم)

Read More »