کد۱۰۰

کد۱۰۰

کد۱۰۰

در تعریف کد ۱۰۰ باید بیان نمود که معنی این کد یعنی اینکه سرور درخواست مرورگر را(همان درخواست کاربر در سرچ کردن مطلب مورد نظر) دریافت کرده است و مرورگر این اجازه را دارد که ادامه اطلاعات را ارسال کند. در ادامه به شرح بیشتر این موضوع پرداخته شده است. Read More »