Login
کد۱۰۰

کد۱۰۰

کد۱۰۰

در تعریف کد ۱۰۰ باید بیان نمود که معنی این کد یعنی اینکه سرور درخواست مرورگر را(همان درخواست کاربر در سرچ کردن مطلب مورد نظر) دریافت کرده است و مرورگر این اجازه را دارد که ادامه اطلاعات را ارسال کند. در ادامه به شرح بیشتر این موضوع پرداخته شده است. Read More »