خصوصیات هسته ی اصلی در سیستم عامل لینوکس

خصوصیات هسته ی اصلی در سیستم عامل لینوکس خصوصیت های هسته اصلی در سیستم عامل لینوکس شامل ۵۰ مورد می باشد که در اینجا این ۵۰ مورد را به ۴ بخش تنظیم نموده ایم تا کاربر بدون سردرگمی بتواند به خصوصیات آن پی ببرد.(بخش اول)

Read More »