مجوز نصب (License) برای مجازی سازی

مجوز نصب (License) برای مجازی سازی

مجوز نصب (License) برای مجازی سازی

در موقعی که کاربر از نسخه استاندارد ویندوز ۲۰۱۲ استفاده می کند به او مجوز استفاده از دو نسخه ماشین مجازی داده می شود.در مطلب زیر در مورد این دو نسخه توضیحاتی داده شده است. Read More »